Описание

Предлагаме нов пелетен контейнер с капацитет 225кг. Отличава се с максималното използване на габаритите, което дава възможност за голяма автономност на работата. Вгражда се във всички модели на нашите пелетни котли.